Jäsenkirje 1/2012

Puheenjohtajan terveiset

Ihan ensimmäiseksi: Upeaa uutta vuotta Sinulle!

Vuosi 2012 tulee olemaan Suomen Seksologiselle Seuralle tärkeä. Syksyinen Helsingissä pidettävä NACS-konferenssi työllistää kovasti ja tulossa on taatusti vuoden inspiroivin seksologian konferenssi. Konferenssin nettisivut ovat jo avautuneet ja ilmoittautuminen alkanut.

NACS-konferenssissa sinulla on mahdollisuus esittää omaa tai työyhteisösi innovaatioita, osaamista tai tutkimusta. Lähetä siis abstraktisi nettisivujemme ohjeiden mukaisesti ja voit olla yksi tiedonjakaja tulevassa konferenssissa. Lisää tietoa: www.nacs2012.fi

Olethan löytänyt Seksologisen Seuran myös Facebookista? Jos et, käy pian tykkäämässä, jotta saat ajankohtaista tietoa sosiaalisen median keinoin.

Seuran hallitus on tehnyt lisäyksen seksuaalineuvojien auktorisointiehtoihin. Katso lisätietoa kirjeen loppuosasta, kohdasta Auktorisointiasiaa.

Toivon vuodesta 2012 innostunutta, kannustavaa ja yhteistyökykyistä seksologian vuotta!

Maaret Kallio

Ajankohtaista

Pohjoismainen seksologian konferenssi Helsingissä 4-7.10.2012 www.nacs2012.fi

NACS 2012- konferenssihintaan kuuluvat korkeatasoisen kansainvälisen ohjelman lisäksi ruokailut ja sosiaalista ohjelmaa kansainvälisten kollegoiden parissa. Tunnelma tiivistyy hintaan sisältyvällä gaalaillallisella lauantaina illallisineen ja ohjelmanumeroineen. Varaa paikkasi jo nyt!
 
Seksologisen seuran vuosikokous ja kevätseminaari

Seksologisen Seuran vuosikokous on perjantaina 20.4.2012, klo 17.00.
Vuosikokouksen yhteydessä Seura järjestää jäsenilleen maksuttoman seminaarin. Tänä keväänä seminaarin otsikkona on: ”Valitsetko parin vai pari? – Miten suhde syttyy ja miksi”.

Koulutusta, opintopiirejä, ryhmiä

Nektaria ry toteuttaa Helsingissä seksuaalisuuteen liittyvää kirjallisuuspiiriä seksuaalisuuden, rakkauden, kauneuden ja luovuuden innoittamana. Keväällä 2012 luetaan kolme kirjaa ja lukupiirissä käsitellään kirjojen teemoja, jotta nuo aiheet eläisivät meissä ja työssämme lisäten kykyämme olla olemassa ihmisille.

 • 24.1.  Klo 17-19   SYDÄMEN MEKANIIKKA – Malzieu, Mathias. Gummerus, 2011
 • 27.3.  Klo 17-19   LUMI – Fermine, Maxence.Otava, 2005
 • 29.5.  Klo 17-19   KOSTEIKKOJA – Roche, Charlotte. Basam Books, 2009

Lukupiiri kokoontuu Kallion kirjaston dekkarikirjastossa, omassa viehettävässä tilassa.
Mukaan mahtuu 8 ensimmäistä ilmoittautunutta. Kuhunkin lukupiiriin tulee ilmoittautua henkilökohtaisesti kahta viikkoa ennen tapaamista. Ilmoittautuminen ohjaajille etunimi.sukunimi@nektaria.fi. Opintopiirin ohjaajina toimivat Susanna Ruuhilahti ja Juha Kilpiä. Lisätietoja: www.nektaria.fi

Sexpo-säätiön tämän vuoden Seksuaalisuus-koulutuspäivässä teemana seksuaalikasvatus. Löydä lisätietoa linkistä: www.seksuaalisuus2012.fi

Rajat ry järjestää koulutusta miesten kokemasta seksuaalisesta väkivallasta psykoterapeuteille 6-7.2.2012 Helsingissä. Lisätietoja: www.rajat.fi

JAMK tuo Suomeen David Schnarchin ja Ruth Morehousen USA:sta. Lue lisää JAMK:n nettisivuilta: www.jamk.fi/pariterapia

Selkenevää! hanke aloittaa uusia koulutuksia:

 • Seksuaalisuuden puheeksi ottaminen asiakastyössä ja voimauttava tuki –täydennyskoulutus 10 opintopistettä. Koulutus alkaa maaliskuussa 2012 ja päättyy joulukuussa 2012. Koulutus sisältää 13 lähiopetuspäivää, harjoitustöitä ja virtuaalityöskentelyä. Tarkoituksena on tarjota seksuaalituesta ja -neuvonnasta nuoria ohjaaville aikuisille koulutusta, joka huomioi sekä ryhmä- että yksilömuotoisen voimauttavan tuen. Edistää neuvontataitoja asiakastyössä seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä sekä seksuaalisuuden puheeksi ottamisessa.
   
 • Seksuaalikasvatus, virtuaaliopinnot, 10 opintopistettä. Koulutus tarjoaa tietoa ja välineitä seksuaalikasvatukseen sekä herättää opiskelijassa omakohtaista pohdintaa seksuaalisuudesta, sukupuolesta, seksuaalikasvatuksesta ja näihin liittyvistä teemoista sekä omien arvojen ja asenteiden vaikutuksesta työskentelyyn seksuaalikasvatuksen parissa. Virtuaaliopinnoissa panostetaan myös ohjaajuuden tematiikkaan erityisesti seksuaalikasvatuksen näkökulmasta. Koulutuksessa työstetään myös seksuaalikasvatuksen eri osa-alueita (opetus/ohjaus, neuvonta, valistus). Opiskelu vaatii sitoutumista ja henkilökohtaisen aikataulusuunnitelman tekemistä.

  Koulutukset ovat maksuttomia. Hakuajat päättyvät helmikuun alussa.
  Lisätietoja: www.turku.fi/selkenevaa ja/tai fbselkenevaa@gmail.com.

Olethan tietoinen, että 1.1.2012 alkaen lastensuojelulain ilmoitusvelvollisuus on muuttunut. Väestöliiton nettisivuilta löydät selkeät ohjeet rikosilmoituksen tekemisen tueksi. Lue lisää täältä.

Auktorisointiasiaa

Seksuaalineuvojan auktorisointiehtojen muutos

Seuran hallitus on päättänyt tehdä lisäyksen seksuaalineuvojan auktorisointiehtoihin. Hallitus päätti muuttaa seksuaalineuvojan auktorisoinnin ehtoja Seuran vuosikokouksessa 29.4.2011 käydyn keskustelun pohjalta seuraavasti:

Seksuaalineuvojan auktorisoinnin yhtenä edellytyksenä on, että hän voi osoittaa saaneensa vähintään 16 tuntia työnohjausta seksuaalineuvonnassa. Se voi olla yksilö- tai ryhmätyönohjausta ja sisältyä seksuaalineuvojan koulutukseen tai hankittu sen lisäksi.

Työnohjaajalta edellytetään vähintään auktorisoidun seksuaalineuvojan pätevyyttä ja työnohjaajan koulutusta. Koska tällä hetkellä ei tämän ehdon täyttäviä työnohjaajia ole riittävästi, hyväksytään toistaiseksi työnohjaajaksi myös minimissään seksuaaliterapeutin (NACS) tai seksuaalipedagogin (NACS) pätevyys. Saadusta työnohjauksesta sekä työnohjaajan pätevyydestä tulee toimittaa todistus auktorisointihakemuksen liitteenä. Tätä ehtoa edellytetään 31.3.2012 jälkeen.

Suomen Seksologinen Seura on auktorisoinut seksuaalineuvojia vuodesta 2009. Tähän mennessä Seura on auktorisoinut 125 seksuaalineuvojaa. Auktorisointiehtojen tarkemmat tiedot löytyvät Seuran internetsivuilta.

Auktorisointien hakeminen

Jälleen on mahdollisuus hakea Seuran kautta sekä pohjoismaisia NACS-auktorisointeja että kotimaista auktorisointia seksuaalineuvojaksi. Hakemuksia otetaan vastaan 31.3.2012 asti. Tarkemmat tiedot näistä auktorisoinneista löytyvät täältä.

Pohjoismaisia NACS-auktorisointeja voi hakea neljään nimikkeeseen:

Specialist in Sexological Counselling (NACS)
Specialist in Clinical Sexology (NACS)
Authorized Sexuality Educator and Sexual Health Promoter (NACS)
Authorized in Sexual Science (NACS)

Uutuuksia

Peliuutuus

Uuden eroottisen I Love Leikki – parikorttipelin tarkoituksena on edistää myönteistä seksuaalisuutta. Toimiva seksuaalisuus parantaa parisuhteessa elävien terveyttä sekä lisää parisuhdeonnea. Seksuaalinen kanssakäyminen läheisen ihmisen kanssa tuo elämään sävyjä, syvyyttä ja inhimillisyyttä. Pelin tekijöitä ovat Maaret Kallio, Osmo Kontula ja Heli Vaaranen.

Kirjallisuutta

Christopher Ryan, Cacilda Jethá
Paritellen - seksuaalikäyttäytymisen historia

Vuokko Malinen & Pekka Larkela
Parisuhde – Uusperheen ydin. Helsinki 2011. Väestöliitto.
 
Korpela David
The Nyau MasqueradeAn examination of HIV/AIDS, power and influence in Malawi
Tampere University Press

Kinnunen Pirjo
Nuoruudesta kohti aikuisuutta- varhaisaikuisen mielenterveys ja siihen yhteydessä olevat ennakoivat tekijät, Acta Universitatis Tamperensis; 1676
Tampere University Press

Helavirta Susanna
Lapset hyvinvointitiedon tuottajina, Acta Universitatis Tamperensis; 1669
Tampere University Press 2011
 
Robie H. Harris
Nyt puhutaan seksistä : kirja kasvamisesta, ruumiin muutoksista, seksistä ja terveydestä
Mäkelä
 
Rachel Kramer Bussel  (Toimittanut)
Gotta have it : 69 stories of sudden sex
Berkeley
 
Fatema Mernissi
Beyond the veil : male-female dynamics in Muslim society
Saqi
 
Veronika Honkasalo
Tyttöjen kesken: monikulttuurisuus ja sukupuolten tasa-arvo nuorisotyössä Nuorisotutkimusverkosto
 
Hanne Koivisto
Politiikkaa, erotiikkaa ja kulttuuritaistelua: kirjoituksia suomalaisesta vasemmistoälymystöstä 1930-luvulta
Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura
 
Jaakko Hämeen-Anttila
Tuhannen ja yhden yön erotiikka
Otava
 
Tuija Pulkkinen ja Antu Sorainen (toim.)
Siveellisyydestä seksuaalisuuteen: poliittisen käsitteen historia
Suomalaisen kirjallisuuden seura
 
Riitta Palonen-Munnukka
Rakkautta, läheisyydestä suudelmiin: opas kehitysvammaisten seksuaalisuuden kohtaamiseen kehitysvammaisten parissa työskenteleville ammattilaisille ja omaisille
Mediapinta
 
Eva Cantarella
Suutele minua tuhat kertaa: rakkaus ja seksi antiikin Roomassa
WSOY
 
Bettina Arndt
Seksipäiväkirjat: mitä makuuhuoneessa tapahtuu ja mitä ei
Tammi
 
Timo Niemi (toim.)
Nuorisopsykoterapian erityiskysymyksiä. 13: Seksuaalisuuden kohtaloita  
Yliopistopaino
 
Sanna Karkulehto
Seksin mediamarkkinat
Gaudeamus
 
Pilvikki Viitanen (toim.)
Kuka keksi seksin?
Aikamedia Oy
 
Teemu Keskisarja
Kyynelten kallio: kertomuksia seksistä ja väkivallasta
Siltala
 
Hanna Vilkka
Seksuaalinen häirintä
PS-kustannus
 
Laura Gustafsson
Huorasatu
Into
 
Katja Kettu
Kätilö
WSOY