Seksologinen aikakauskirja

Seksologinen aikakauskirja on Suomen Seksologisen Seuran vuosittain julkaisema avoin tieteellinen kausijulkaisu. Aikakauskirja sisältää tutkimustietoa ja käytännön työn kuvauksia seksologian eri osa-alueilta, artikkelien, tutkimusraporttien, katsausten ja arvosteluiden muodossa. Lehti on sekä kirjoittajilleen että lukijoilleen täysin ilmainen verkkojulkaisu.

Lehden artikkelit ovat kaksoissokkovertaisarvioituja tieteellisiä tekstejä. Niitä arvioimassa on aina vähintään kaksi toimituskunnan ulkopuolista, riippumatonta korkeatasoista erityisasiantuntijaa joiden arviointilausunnot lähetetään kirjoittajille. Raportit ovat toimituskunnan arvioinnin läpäisseitä tieteellisiä tekstejä, joissa esitellään tutkimustuloksia mahdollista myöhempää ja laajempaa analyysia varten. Katsaukset ovat toimituskunnan arvioimia tekstejä, joissa paino on käytännön työn kuvauksessa tai sen taustoittamisessa. Lisäksi julkaistaan myös arvosteluja seksologisesti kiinnostavasta kirjallisuudesta.

Aikakauskirjaa toimittavat J. Tuomas Harviainen (päätoimittaja), Pirkko Brusila, Osmo Kontula ja Hanna Vilkka. Aikakauskirjalla on käytössä Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan myöntämä vertaisarviointitunnus ja se on sitoutunut noudattamaan tunnukseen vaadittuja ehtoja.

ISSN: 2342-723X

 

Kirjoittajakutsu: Seksologinen Aikakauskirja 3(1), 4(1) ja 5(1)

Oletko oppinut seksuaaliterapia-, neuvonta- tai kasvatustyössäsi asioita, jotka haluat jakaa muiden asiantuntijoiden kanssa? Oletko tehnyt seksologiaan liittyvän opinnäytetyön? Oletko seksologian alan tutkija, joka haluat julkaista tuloksiasi suomalaiselle yleisölle?

Seksologinen aikakauskirja (ISSN 2342-723X) on Suomen Seksologisen Seuran kausijulkaisu, joka on tarkoitettu sekä tieteellisille teksteille että ammatillisille katsauksille ja raporteille. Se ilmestyy noin kerran vuodessa. Artikkeleiden kielenä on suomi tai ruotsi.

Seuraavista kolmesta numerosta yksi käsittelee seksuaalikasvatusta, yksi seksuaalietiikkaa ja yksi on tavallinen numero, johon voi vapaasti tarjota sisältöä julkaistavaksi. Kaikkien kolmen kirjoittajakutsut julkaistaan syksyllä 2016 vielä erikseen.

Aikakauskirjan tekstit on jaettu neljään ryhmään, vastaamaan seksologian kentän eri asiantuntijoiden tarpeita. Ryhmät ovat:

 

1. Tieteelliset artikkelit.

Artikkelit käyvät läpi ensin toimituksen kommenttikierroksen. Jatkoon hyväksytyt lähetetään mahdollisten muutosten jälkeen normaaliin kaksoissokko-vertaisarviointiin. Toimituskunta käyttää tarvittaessa myös valmentavaa arviointia, jossa ensimmäisen sokkokierroksensa korjausvaatimuksilla läpäissyt artikkeli hiotaan julkaisuvalmiiksi kirjoittajan ja arvostelijan avoimella yhteistyöllä.

 

2. Tieteelliset raportit ja puheenvuorot.

Raporteissa julkaistaan seksologista tutkimusta, joka esitellään pohjaksi jatkotyölle joka sisältää tiivistyksen jostakin aiemmasta tutkimuksesta (esim. tasokas kandidaattityö) mutta ei varsinaisesti uusia tuloksia, tai on tieteellinen kommenttipuheenvuoro aikakauskirjassa aiemmin julkaistuun materiaaliin. Toimituskunta arvostelee tekstit ja tarvittaessa ohjeistaa niiden esitystyyliä.

 

3. Ammatilliset katsaukset.

Toimituskunta arvostelee tarjotun tekstin ja tarvittaessa ohjaa kommenteillaan sen riittävän valmiiksi. Tässä ryhmässä julkaistavat tekstit voivat olla esim. muita seksologeja hyödyttäviä kuvauksia omasta terapiatyöstä, seksuaalikasvatuksesta tai seksuaalineuvonnasta, kirjallisuuskatsauksia, väitösluentoja tai omaan tutkimuksen liittyviä tapahtumaraportteja.

 

4. Arvostelut ja tapahtumakuvaukset. Suosituspituus 1-2 liuskaa.  

Kirja-arvosteluja, tapahtumaraportteja ja muita vastaavia. Toimituskunta kommentoi. Kirja-arvostelujen kohdalla voidaan joissakin tapauksissa myös käyttää arvostelun vertaisarviointia.

 

Kiinnostuneita kirjoittajia pyydetään lähettämään lyhyt kuvaus (maksimissaan 500 merkkiä) päätoimittajalle, osoitteeseen tuomas.harviainen|@|hanken.fi.

 

 

 

Seksologinen Aikakauskirja 2(1) [lataa koko julkaisu]

toimittaneet J. Tuomas Harviainen, Hanna Vilkka, Pirkko Brusila ja Osmo Kontula

Esipuhe

J. Tuomas Harviainen: Tutkimusta ja vuoropuhelua (1-2)

Artikkeli

Minna Zechner ja Ari Haasio: Seksuaalisuus sosiaalisesti vetäytyneiden nuorten verkkopuheessa (3-16)

Puheenvuoro

Maarit Huuska: Täydentäviä näkökulmia transnuorten seksuaaliterveyteen ja hyvinvointiin (17-25)

Kirja-arvostelut

Elina Halttunen-Riikonen: Kaappien kaatamista ja näkyväksi tekemistä - Tuula Juvonen: Kaapista kaapin päälle (2015) (26-28)

Hanna Vilkka: Ohjaustyötä oppimassa - Sanna Vehviläinen: Ohjaustyön opas (2014) (29-31)

 

 

Seksologinen Aikakauskirja 1(1) [lataa koko julkaisu]

Esipuhe

J. Tuomas Harviainen, Pirkko Brusila, Osmo Kontula ja Hanna Vilkka: Suomalaisen seksologian kausijulkaisu (1-2)

Artikkelit

Johanna Pohtinen: Kinky seksuaalisuus arkisena ja arjesta irrottavana ilmiönä (3-14)

Riittakerttu Kaltiala-Heino, Maria Sumia, Hanna Savioja ja Nina Lindberg: Seksuaaliterveyden kysymyksiä sukupuolen uudelleenmäärittelyyn hakeutuvilla nuorilla (15-28)

Raportit

Osmo Kontula, Tommi Paalanen ja Sirpa Valkama: Seksologian ammatillinen erikoistuminen Suomessa 2000-luvulla (29-43)

Taru Liski: "Pieni palanen utopiamaailmaa" - kinkykulttuuri yhteisöllisyyden tarpeesta muodostuneena ja kehittyneenä seksuaalisena alakulttuurina (44-56)

Ulla-Sisko Lehto, Heidi Lonka ja Arpo Aromaa: Eturauhassyövän hoitojen miesten seksuaalielämälle aiheuttamat haitat (57-75)

Katsaukset

Jaana Susi: Seksuaalineuvonnan toimintamalli Tays naistenklinikassa Mayer-Rokitansky-Kuster-Hasern oireyhtymä potilailla (76-80) (liite: potilasohje)

Maaret Kallio: Varhaisen vuorovaikutuksen merkitys aikuiselämän intiimisuhteille (81-96)

Susanna Ruuhilahti: Kohtaantuva seksuaalikasvatus - luottamus ja turvallisuus seksuaalisen hyvinvoinnin pohjana (97-110)