Kirjoittajakutsu - Seksologinen aikakauskirja

Oletko oppinut seksuaaliterapia-, neuvonta- tai kasvatustyössäsi asioita, jotka haluat jakaa muiden asiantuntijoiden kanssa? Oletko tehnyt seksologiaan liittyvän opinnäytetyön? Oletko seksologian alan tutkija, joka haluat julkaista tuloksiasi suomalaiselle yleisölle?

Seksologinen aikakauskirja on Suomen Seksologisen Seuran kausijulkaisu, joka on tarkoitettu sekä tieteellisille teksteille että ammatillisille katsauksille ja raporteille. Se ilmestyy kerran vuodessa. Artikkeleiden kielenä on suomi tai ruotsi.

Aikakauskirjan tekstit on jaettu kolmeen ryhmään, vastaamaan seksologian kentän eri asiantuntijoiden tarpeita. Ryhmät ovat:

1. Ammatilliset raportit ja tieteelliset katsaukset. Suosituspituus 3-8 liuskaa.

Toimituskunta arvostelee tarjotun tekstin ja tarvittaessa ohjaa kommenteillaan sen riittävän valmiiksi. Tässä ryhmässä julkaistavat tekstit voivat olla esim. muita seksologeja hyödyttäviä kuvauksia omasta terapiatyöstä, seksuaalikasvatuksesta tai seksuaalineuvonnasta, kirjallisuuskatsauksia, väitösluentoja tai omaan tutkimuksen liittyviä tapahtumaraportteja.

2. Tieteelliset artikkelit. Suosituspituus 5-10 liuskaa.

Artikkelit käyvät läpi ensin toimituksen kommenttikierroksen. Jatkoon hyväksytyt lähetetään mahdollisten muutosten jälkeen normaaliin kaksoissokko-vertaisarviointiin. Toimituskunta käyttää tarvittaessa myös valmentavaa arviointia, jossa ensimmäisen sokkokierroksensa korjausvaatimuksilla läpäissyt artikkeli hiotaan julkaisuvalmiiksi kirjoittajan ja arvostelijan avoimella yhteistyöllä.

3. Arvostelut ja tapahtumakuvaukset. Suosituspituus 1-2 liuskaa.

Kirja-arvosteluja, tapahtumaraportteja ja muita vastaavia. Toimituskunta kommentoi. Kirja-arvostelujen kohdalla voidaan joissakin tapauksissa myös käyttää arvostelun vertaisarviontia.

Kiinnostuneita kirjoittajia pyydetään lähettämään lyhyt kuvaus (maksimissaan 500 merkkiä) 2.1.2014 mennessä päätoimittajalle, osoitteeseen tuomas.harviainen|@|uta.fi.

Seksologista aikakauskirjaa julkaisee Suomen Seksologinen Seura. Sitä toimittavat J. Tuomas Harviainen, Pirkko Brusila, Osmo Kontula ja Hanna Vilkka.