Työnohjaajat

Seuran on hallitus tehnyt lisäyksen seksuaalineuvojan auktorisointiehtoihin. Hallitus päätti muuttaa seksuaalineuvojan auktorisoinnin ehtoja seuran vuosikokouksessa 29.4.2011 käydyn keskustelun pohjalta seuraavasti:

Seksuaalineuvojan auktorisoinnin yhtenä edellytyksenä on, että hän voi osoittaa saaneensa vähintään 16 tuntia työnohjausta seksuaalineuvonnassa. Se voi olla yksilö- tai ryhmätyönohjausta ja sisältyä seksuaalineuvojan koulutukseen tai hankittu sen lisäksi.
Työnohjaajalta edellytetään vähintään auktorisoidun seksuaalineuvojan pätevyyttä ja työnohjaajan koulutusta. Koska tällä hetkellä ei tämän ehdon täyttäviä työnohjaajia ole riittävästi, hyväksytään vuoden 2015 alkuun asti työnohjaajaksi myös minimissään seksuaaliterapeutin (NACS) tai seksuaalipedagogin (NACS) pätevyys.

Tällä lisäyksellä seura korostaa työnantajille sitä, että seksuaalineuvonta on sensitiivistä toimintaa, jossa työn laadun ja työntekijän jaksamisen kannalta säännöllinen työnohjaus on välttämätöntä sekä koulutuksen aikana että pysyvänä työmuotona myös auktorisoinnin saatua.

Seuran suosittelemat työnohjaajat

Seura pitää yllä listaa yllämainitut ehdot täyttävistä työnohjaajista. Jos haluat listalle, lähetä pyyntö seuralle. Seura tarkistaa kaikkien listalle hakevien kelpoisuuden.

Lista työnohjaajista